Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Ring og hør mere

VAT Management Norway​

​VAT Management ApS ble etablert 1. desember 2001. Vi hjelper og rådgiver virksomheter med å søke utenlandsk moms tilbake (momsrefusjon). VAT Management ApS kan hjelpe med momsrefusjon i samtlige EU-land samt en rekke andre land. VAT Management kan tilby momsrefusjon i totalt 30 land.

​Å søke momsrefusjon er ofte en tidkrevende og vanskelig oppgave for den enkelte virksomhet. Det krever ressuresr og ekspertise å finne de relevante fakturaer. Momsregler og prosedyrer er forskjellige fra land til land, og derfor overlater mange virksomheter oppgaven til VAT Management ApS.

VAT Management hjelper noen av Skandinaviens største virksomheter med momsrefusjon.

REFUSJONSPROSESSEN

VAT Management tilbyr to forskjellige løsninger:

  • Vi kommer ut til virksomheten, gjennomgår fakturaene og sorterer ut de som er relevante for momsrefusjon.
  • Virksomheten sorterer selv ut relevante fakturaer for momsrefusjon og sender fakturaene til oss.

Når virksomheten inngår samarbeid med VAT Management ApS vil virksomheten motta informasjon til de reisende medarbeidere for å sikre at fakturaene de kommer hjem med fra deres forretningsreiser oppfyller myndighetenes krav.

Originalfakturaene som blir sortert ut blir erstattet med en kopi stemplet "Original removed by VAT Management ApS for VAT refund purposes".

Etter avtale sørger VAT Management for at de fakturaene som ikke oppfyller myndighetenes krav blir rettet, slik at de oppfyller kravene.

Vi utarbeider refusjonssøknaden og sørger for at alle nødvendige dokumenter er vedlagt. Vi sender naturligvis søknaden til myndighetene og tar oss av dialogen med dem.

Skattemyndighetene bruker i gjennomsnitt mellom seks måneder og ett år på å behandle en søknad om refusjon. I noen land, og i tilfelle av meget komplekse søknader, kan saksbehandlingen vare lengre.

HVEM KAN OPPNÅ MOMSREFUSJON?

Virksomheten kan få momsrefusjon fra utlandet hvis følgende minimumskrav er oppfylt:

  • Virksomheten skal være momsregistrert i sitt hjemland.
  • Varene/Ytelsene skal være innkjøpt til forretningsmessig bruk.
  • I det tidsrommet søknaden dekker må virksomheten ikke ha hatt momspliktige aktiviteter i det landet det søkes refusjon fra.
  • Hvis virksomheten er hjemmehørende i et land utenfor EU, skal landet ha inngått en offisiell bilateral avtale med landet det søkes refusjon fra.

​HVILKE OMKOSTNINGER KAN DET SØKES REFUSJON FOR?

Det gis normalt momsrefusjon for samme utgifter som lokale firmaer har momsfradrag for. Da momsfradragsreglene er forskjellige fra land til land, er det også en forskjell i mulighetene for å oppnå momsrefusjon. Kontakt oss dersom du ønsker ytterligere informasjon.

HVORFOR ANVENDE OSS?

Effektivitet

Vårt personale er velutdannet, og de arbeider selvstendig og effektivt ute hos virksomhetene og forstyrrer derfor minst mulig i det daglige arbeidet.

Ved gjennomgang av fakturaer ute hos virksomehetene finner vi i gjennomsnitt 30 - 80 % mer enn firmaets egne medarbeidere eller våre konkurrenter. Søknader til myndigheter samt øvrige administrative rutiner håndteres via våre spesialutviklede IT-systemer.

Overblikk

To ganger i året mottar firmaet rapporter som viser hvilke refusjonsbeløp som er utestående hos de respektive skattemyndigheter samt hvor mye som er utbetalt.

Erfaring og høy kvalitet

Vi har åtte års erfaring med å arbeide med utelandsk momsrefusjon. Vi samarbeider med PriceWaterhouseCoopers TLS i Danmark, som gir oss adgang til et internasjonalt nettverk av moms- og skatteeksperter. Vi har sendt tusenvis av søknader til skattemyndighetene i utlandet. 87 % av samtlige søknader har blitt akseptert uten bemerkninger.

Alt å vinne - intet å tape

Vårt honorar er basert på vår suksess. Finnes det ingen fakturaer hvor utenlandsk moms kan bli refundert får vi intet honorar. - NO CURE NO PAY.

VAT Management hjelper noen av Skandinaviens største virksomheter med momsrefusjon. Her er et udrag fra vår referanseliste:

Mantziusvej 2A

2900 Hellerup

CVR-nr.: 26 33 31 80

Tlf: +45 39 10 12 30

Fax: +45 39 10 12 31
E-mail: info@vatmanagement.com